For educators


Materiały związane z Międzynarodową Konferencją Interdyscyplinarne Nauczanie i Uczenie się

Wartości elastyczność

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_komunikacja

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_sprawczość

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_troska o naturę

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_troska o siebie

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_wspólnotowość

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_zaufanie i nadzieja

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_ciekawość

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_cywilizacja i kultura

Download

HTT Summit 10.2023_wartości_człowieczeństwo

Download