24 maja 2024

Wszystko zaczyna się od edukacji. Konferencja HTT w Polskiej Agencji Prasowej

485 uczniów w 8 województwach pod okiem 26 nauczycieli uczestniczyło w pilotażowym nowatorskim programie edukacyjnym K’IDS, zrealizowanym przez Holistic Think Tank w 15 szkołach w Polsce. Efekty projektu przedstawione zostaną już 28 maja w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

wydarzenia

Program K’IDS, którego pierwsza edycja odbyła się w latach 2023-2024, został powołany do tego, aby wprowadzić kształcenie uniwersalnych kompetencji, zawartych w opracowanej przez badaczy Holistic Think Tank liście wartości zatytułowanej „Czego powinna uczyć szkoła?” (CPUS). W pilotażowej edycji w Polsce uczestniczyło 26 nauczycieli, którzy przygotowali materiały praktyczne oraz realizowali zajęcia według zaproponowanych 245 scenariuszy lekcji w 9 szkołach publicznych i w 6 prywatnych.

Uczestnicy programu KIDS wdrożyli lekcje, których celem jest nie tylko przekazanie wymaganej przez podstawę programową wiedzy, ale również rozwój samoświadomości ucznia i pogłębienie relacji międzyludzkich, na które podczas tradycyjnych lekcji nie zawsze jest miejsce. W pełni wykorzystali warunki, które im stworzyliśmy, wkładając mnóstwo serca i wysiłku, by lekcje oparte na wartościach jak najlepiej służyły uczniom. Sukces pilotażu programu K’IDS jest dowodem na to, że w naszym systemie nie brakuje osób, którym zależy na lepszej edukacji. Nie musimy szukać ich daleko – to właśnie oni, pracujący na co dzień w polskich szkołach, są siłą napędową pozytywnych zmian – mówi Małgorzata Nowakowska z Holistic Think Tank.

Pilotażowy program K’IDS w Polsce trwał 13 miesięcy: od marca 2023 do kwietnia 2024. Nauczyciele opracowali autorskie scenariusze lekcji z 13 przedmiotów szkolnych, dotyczących nauczanie wartości, kompetencji i postaw z listy „Czego powinna uczyć szkoła?”

Lekcje K’IDS pomagają uczniom i… nauczycielom

Ważnym aspektem całego procesu była także ewaluacja dokonana przez nauczycieli. Dlaczego zatem nauczyciele planują na stałe wprowadzić do swojej praktyki nauczania lekcje odwołujące się do wartości z listy CPUS?  Po pierwsze, w ocenie nauczycieli lekcje K’IDS sprzyjają rozwojowi uczniów jako jednostek i odpowiadają ich potrzebom, uczą ich świadomości własnych emocji, podejmowania decyzji, dokonywania świadomych wyborów, wykorzystania wiedzy w działaniu, budowania relacji oraz planowania.

Po drugie, jak wskazują nauczyciele, lekcje K’IDS pomagają w budowaniu świadomego społeczeństwa poprzez wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, uczą uważności i bezpiecznych zachowań oraz odpowiedzialności. Po trzecie, nauczyciele zauważają, że lista CPUS podkreśla znaczenie dla rozwoju takich wartości, jak współpraca, uczciwość i szacunek. W ocenie nauczycieli, satysfakcja z wykonanej pracy, którą odczuwają i uczniowie i nauczyciele, daje obu grupom motywację do dalszego działania i rozwijania się w duchu K’IDS.

Wszyscy uczestnicy procesu dostrzegają w sobie zmianę, którą wspólnie wypracowali, ale która wymaga pielęgnowania i utrwalania. 

Lekcje K’IDS zaskakują nauczycieli i … uczniów

Nauczyciele, realizujący pilotaż K’IDS, nie kryli też zaskoczenia efektami programu. Największym zaskoczeniem były samodzielność i kreatywność uczniów.  Grupa nauczycieli zauważyła również wzrost zaangażowania uczniów podczas lekcji, które objawiało się np. przychodzeniem na zajęcia dodatkowe w celu dokończenia zadań lub skupieniem i chęcią do pracy mimo późnej godziny zajęć. Część nauczycieli zaskoczyła pozytywna informacja zwrotna otrzymana od uczniów. Dzieciom podobała się, między innymi, możliwość samodzielnego wyboru zadań oraz ciekawa forma lekcji.  

– Zaproponowane działania zwiększą zaangażowanie uczniów. Różnorodność działań i form pracy (indywidualna, grupowa, pary), interaktywność, grywalizacja, bogactwo i różnorodność materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcjach, zastosowanie narzędzi interaktywnych oraz fakt, że część lekcji jest prowadzona w terenie sprzyjają podniesieniu zaangażowania. Na aktywność uczniów pozytywnie wpływa też zadawanie im pytań otwartych, oddawanie im przez nauczyciela odpowiedzialności za ich uczenie się oraz pytanie o ich opinie o lekcji – czytamy w opracowanej przez jedną z nauczycielek wypowiedzi, przytoczonej w raporcie z pilotażu K’IDS.

Pełne rezultaty programu pilotażowego K’IDS, zawarte w przygotowanym raporcie, zaprezentowane zostaną w Centrum Prasowym PAP (Warszawa, ul. Bracka 6/8) 28 maja br. (start o godzinie 10.00). Podczas wydarzenia zaplanowana jest także debata ekspercka o holistycznym podejściu do edukacji.