Badania

Między grudniem 2021 roku a majem 2022 roku Holistic Think Tank przeprowadził badania terenowe w 19 wybranych szkołach w 10 krajach na całym świecie. Oddaliśmy głos dzieciom, szukając odpowiedzi na pytanie: „Czego powinny uczyć szkoły?”. Wyniki dały nam świetny wgląd w uniwersalne humanistyczne podstawy edukacji i pozwoliły nam je zgłębić. To, co zobaczyliśmy, utwierdziło nas w przekonaniu o absolutnej konieczności wprowadzenia istotnych zmian w edukacji. Zmiana paradygmatu w kierunku holistycznego, interdyscyplinarnego nauczania jest koniecznością.

Badacze HTT odwiedzili szkoły na Filipinach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Korei Południowej, Libanie, Zimbabwe, Kenii, RPA, Brazylii, USA i Polsce. Wszędzie przyjęli tę samą metodologię badawczą: zbiorowe studium przypadku bez replikacji. Również kolejność i zakres procedury badawczej w każdej badanej szkole były identyczne. Badanie obejmowało trzy etapy:

 1. Analiza dzienników prowadzonych przez uczniów i nauczycieli;
 2. Obserwacja: środowiska szkolnego (rozumianego zarówno jako budynek szkoły i jego wyposażenie, jak i kontekst kulturowy lub ekonomiczny), ludzi, którzy je tworzą (nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz relacji między nimi;
 3. Wywiady przeprowadzone z członkami społeczności szkolnej – dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i uczniami. Badacze przeprowadzili co najmniej dziesięć indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) w każdej szkole.

Wśród szkół były te prywatne i publiczne, zlokalizowane na obszarach miejskich i wiejskich. Wyniki więc, co naturalne, różniły się w zależności od szkół, a jednocześnie wnioski były bardzo uniwersalne:

Po pierwsze, istotą edukacji szkolnej jest budowanie zdrowych i opartych na zaufaniu relacji, zarówno między rówieśnikami, uczniami i nauczycielami, jak i nauczycielami i rodzicami. Wszyscy członkowie społeczności szkolnych we wszystkich badanych krajach podkreślali kluczową rolę budowania relacji.

Po drugie, wypowiedzi uczniów, a także obserwacje badaczy wskazują, że ważniejsze od wyposażenia szkoły jest to, w jaki sposób wiedza jest przekazywana przez nauczyciela. Nawet uczniowie, którzy nie lubili szkół, podkreślali, że czuli się komfortowo na lekcjach prowadzonych przez pełnych pasji, zaangażowanych i wspierających nauczycieli, którzy dbali o to, by uczniowie rozumieli materiał. Krótko mówiąc: dobry nauczyciel potrafi zaciekawić uczniów przedmiotem, nawet jeśli oficjalny program nauczania jest przestarzały, a szkoła niedofinansowana. To z kolei prowadzi nas do wniosku, że najlepszą inwestycją w edukację jest inwestycja w nauczycieli.

Po trzecie, uczniowie ze wszystkich krajów w zaskakująco podobny sposób odpowiedzieli na pytanie „czego powinna uczyć szkoła?”. Kilka odpowiedzi pojawiło się niemal w każdej szkole: potrzeba niestandardowych przedmiotów, nauki umiejętności praktycznych i zajęć na świeżym powietrzu. Uczniowie na całym świecie również marzą o większym wsparciu ze strony nauczycieli. Obserwacje z naszych badań wskazują, że uczniowie – choć czasami mają trudności z doprecyzowaniem swoich potrzeb – intuicyjnie wiedzą, czego i jak chcieliby być nauczani. Chcą, aby szkoła nie tylko przekazywała im twardą wiedzę, ale także kompetencje społeczne i praktyczne umiejętności. Chcą być uczeni sztuki dialogu, pracy zespołowej i troski o siebie. Nie chcą nadmiaru informacji, które w każdej chwili mogą sprawdzić w Internecie. Są zmęczeni i sfrustrowani liczbą testów, systemem oceniania oraz atmosferą ciągłej rywalizacji i strachu. Chcą czuć, że szkoła jest przyjaznym miejscem, w którym znajdą to, czego potrzebują.


Deusa Maria Santana

 • Brazil

Maryanne Hasea

 • Kenia

Yeonhee Gwak

 • South Korea

Richard Cilliers

 • RPA

Mercy Mhlaba

 • Zimbabwe

Colette Aoun, Ph.D.

 • Lebanon

Luisa Alejandra Tello Pérez

 • USA

Carmen Stevens

 • UAE

Nyoman Agus Indrawan

 • Philippines

Jan Cieślak

 • Poland

Refleksje z badań

Ideas

Obudzić w dziecku artystę, czyli dlaczego sztuka jest tak ważna w szkolnej edukacji?

Rozwija kreatywność, budzi samoświadomość, pomaga regulować emocje. Wpływ obcowania ze sztuką i tworzenia sztuki jest dla rozwoju dzieci ważniejszy niż mogłoby się wydawać.

28 marca 2024

Wypaleni. Dlaczego nauczyciele przestają kochać swoją pracę?

O jakości szkoły decyduje jakość pracy nauczycieli: troska o uczniów, partnerskie podejście do ich edukacji, otwartość na nowoczesne metody dydaktyczne, potrzeba przekazywania dzieciom nie tylko wiedzy programowej, ale również wartości potrzebnych do życia wśród innych ludzi. Tymczasem nauczyciele są tak wypaloną grupą zawodową, że wielu z nich nie ma na to ani motywacji, ani siły.

29 lutego 2024

Research

Szkoła to nie mury

Nauczyciele, którzy wzięli udział w projekcie badawczym HTT w Brazylii, marzą o edukacji skoncentrowanej na uczniach i opartej na rzeczywistości, która inspiruje uczniów do osiągania wyższych celów.

06 stycznia 2024

Research

Przebudzenie Filipin. Ludzkość zaczyna rozumieć, że przyszłość zależy od edukacji

Obecnie różne kraje na całym świecie - podążając za globalnym trendem edukacyjnym, który kładzie nacisk na kompetencje XXI wieku - podjęły się reformy swoich programów nauczania. Zmiany te są wynikiem odejścia od myślenia, że „twarda wiedza” (taka jak umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych lub znajomość chemii) sama w sobie wystarcza, aby uczeń mógł funkcjonować w społeczeństwie w sposób satysfakcjonujący i pełen szacunku dla innych. Zgodnie z obecną reformą na Filipinach, uczniowie muszą nabyć szersze umiejętności społeczno-emocjonalne, takie jak „cztery K”: Krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i kreatywność.

29 listopada 2023

Research

PODSUMOWANIE BADANIA HTT: Różne kraje, to samo marzenie o holistycznej edukacji

Wnioski z naszych badań są niepokojące - okazuje się, że w prawie żadnym z badanych przez nas krajów uczniowie i nauczyciele nie są w pełni zadowoleni z modelu szkolnictwa i programów nauczania. Z drugiej strony, z badań HTT płynie budująca myśl, że uczniowie i nauczyciele na całym świecie marzą o tym samym: szkołach, które uczą wartości humanistycznych i kompetencji społecznych. Właśnie o taką szkołę walczy Holistic Think Tank.

18 listopada 2023

Dzieci są ciekawe świata, ale nauczyciele napotykają na przeciwieństwa

Większość nauczycieli marzy o edukacji, która rozwinie talenty uczniów, pokaże im jak rozwiązywać problemy, sprawnie się komunikować, analizować źródła i współpracować. Jednak ze względu na wymagania systemowe i przestarzałe programy nauczania rzadko są w stanie uczyć w taki sposób.

07 listopada 2023

Research

Republika Południowej Afryki. Szkoły nie biorą się z próżni i do próżni nie trafiają

Szkoły nie istnieją w próżni. Każda z nich jest kluczową częścią lokalnej społeczności. Relacje między różnymi członkami społeczności wpływają na sposób, w jaki dzieci wypełniają lukę między światem szkoły a domem i społecznością.

27 września 2023

Research

Edukacja nierównych szans. Afrykańskie dziewczęta wciąż nie mają nie mają takiego dostępu do szkół, jak ich bracia – alarmują organizacje międzynarodowe, a badanie HTT to potwierdza

Edukacja w krajach Afryki Subsaharyjskiej wciąż jest przywilejem. Zwłaszcza dla dziewcząt.

09 sierpnia 2023

Ideas

Cena sukcesu. Koreańska „gorączka edukacyjna” – inspiracja czy ostrzeżenie?

Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku gospodarka Korei Południowej nie różniła się zbytnio od gospodarki krajów Afryki Subsaharyjskiej (jeśli liczyć wielkość PKB na mieszkańca). Dziś jest jedną z najlepiej prosperujących gospodarek na świecie. Przede wszystkim dzięki zbiorowemu pędowi do edukacji i niezwykłej pracowitości narodu. Koreańczycy płacą za to jednak wysoką cenę.

29 grudnia 2022

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czasem więcej nie znaczy lepiej

Dominacja prywatnej edukacji, nadopiekuńczy rodzice pomagający dzieciom w odrabianiu lekcji i liczni korepetytorzy - takie podejście do edukacji nie zawsze wychodzi nowemu pokoleniu na dobre, co pokazuje przykład Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

07 listopada 2022

Research

Brazylijska wizja edukacji: umiejętności społeczno-emocjonalne na pierwszym planie

Podstawą brazylijskiego programu nauczania jest dziesięć ogólnych kompetencji, które przyczyniają się do holistycznego kształtowania i nauczania dzieci. Nowe podejście do edukacji ma na celu nie tylko zapewnienie wszystkim uczniom rozwoju podstawowych umiejętności poznawczych, ale także promuje nabywanie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania złożonych codziennych problemów. Dlatego jego niezwykłą cechą jest promowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

17 października 2022