Nasza misja

Holistic Think Tank jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie nowego sposobu myślenia o edukacji i dostarczanie szkołom konkretnych rozwiązań systemowych.

Słowo od Michała Dziudy, pomysłodawcy HTT


Source: holisticthinktank.com

DLACZEGO?

Dzisiejsze szkoły są wypaczeniem sensu edukacji.

Przekazują wiedzę i fakty, ale nie pokazują, jak je rozumieć i wykorzystywać w codziennym życiu. Oceniając, wzmacniają rywalizację, ale nie uczą jak współpracować i komunikować się z innymi. Wymagają ciągłego zaangażowania w naukę, ale nie pokazują, jak je osiągnąć zgodnie z predyspozycjami dziecka. A przecież każdy z nas jest inny i ta wyjątkowość jest wartością.

Najwyższy czas nadać sens szkole. Niech będzie miejscem kształtowania odpowiedzialnych i świadomych pokoleń, ale przede wszystkim szczęśliwych i spełnionych ludzi.

Nasze badania przeprowadzone w 10 krajach świata pokazały, że nadrzędnym celem nauczania każdego przedmiotu w szkole powinno być poznawanie i rozwijanie wartości humanistycznych, opartych na wolności i szacunku do drugiego człowieka, a także umiejętności budowania dobrych relacji międzyludzkich i wzajemnego zrozumienia. To fundament naszej kultury i cywilizacji.

JAK?

Misją Holistic Think Tank jest humanizacja edukacji poprzez wdrożenie holistycznego sposobu nauczania wszystkich przedmiotów szkolnych. Naszą wytyczną jest lista „Czego Powinna Uczyć Szkoła”. 

Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobywana w toku nauki np. matematyki, historii czy chemii jest jedynie środkiem do poznania siebie i innych oraz kształtowania umiejętności współpracy z nimi. To jest prawdziwy cel edukacji. Dlatego wszystkie przedmioty szkolne powinny być nauczane w ten sam, spójny sposób, wykorzystując uniwersalne umiejętności jako podstawę w procesie zdobywania specjalistycznej wiedzy przedmiotowej. W końcu człowiek jest najważniejszym podmiotem procesu edukacji.

Proponujemy oryginalne podejście do pracy z uczniami. Nazywamy to humanizacją programów szkolnych, rozumianą jako wprowadzenie do procesu nauczania wszystkich przedmiotów w szkole nowej metodologii nauczania, zwanej Interdyscyplinarnym Przedmiotem (IDS). Celem IDS jest przekazanie uczniom systemu uniwersalnych, humanistycznych wartości, które umożliwią im świadome i spełnione dorosłe życie.

KIEDY?

Zmiana, do której dążymy, zakłada również modyfikację kryteriów oceniania wiedzy z każdego przedmiotu. Nacisk powinien zostać przeniesiony na obszar umiejętności zdobywania, przetwarzania i korzystania z informacji, a nie tylko ich zapamiętywania. Chcemy skoncentrować się na obszarze komunikacji, relacji i współpracy w środowisku społecznym.

Jako ludzie możemy uczyć się siebie tylko w kontakcie z innymi. Nie żyjemy dla siebie. Szkoła, która stawia Człowieka w centrum, jest możliwa. Możemy zacząć budować ją razem już dziś.