Dołącz do programu edukacyjnego IDS!

HTT zaprasza kreatywnych, otwartych nauczycieli do udziału w międzynarodowym Programie Edukacyjnym.

Jeśli jesteś nauczycielem uczniów w wieku 10-15 lat, chcesz przywrócić człowieczeństwo w edukacji i pragniesz, aby szkoły były ulubionym miejscem dzieci – zostań Agentem Zmiany Edukacyjnej IDS!

Odwiedź stronę internetową Programu Edukacyjnego IDS


Our development program

Phase I: Dlaczego?

Odkrycie i określenie

Badania i granty (2021-2022)

Phase II: Jak?

Warsztat i narzędzia

Tworzenie Programu (2023)

Phase III: Kiedy?

Implementacja i zmiana

Zmiana szkół (2024...)

← Previous
Next →
Phase I: Dlaczego?

Odkrycie i określenie

Badania i granty (2021-2022)

Celem pierwszego etapu naszego programu było ustalenie, czego powinny uczyć szkoły na całym świecie. W tym celu przeprowadziliśmy badania w 19 szkołach podstawowych w 10 krajach na całym świecie.

W okresie od grudnia 2021 r. do maja 2022 r. nasi badacze wysłani w odległe zakątki świata obserwowali zajęcia w wybranych szkołach w USA, Brazylii, Polsce, Kenii, Zimbabwe, RPA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Libanie, Indiach, Filipinach i Korei Południowej. Ich celem było odkrycie i zbadanie uniwersalnych humanistycznych podstaw edukacji. Badania potwierdziły nasze przekonanie o konieczności zmiany sposobu nauczania przedmiotów w kierunku interdyscyplinarnej, holistycznej metody.

W tym samym czasie Holistic Think Tank przeznaczył 300 000 dolarów na program grantowy, w ramach którego zespoły badawcze z University of Sheffield (Wielka Brytania), Fab Foundation (USA) i Human Restoration Project (USA) pracowały nad opracowaniem własnego rozumienia i operacjonalizacji Interdyscyplinarnego Przedmiotu, który ma być nauczany w szkołach. Służy to jako inspiracja do stworzenia oryginalnego programu nauczania Holistic Think Tank IDS w kolejnym etapie programu.

Zwieńczeniem etapu I był Szczyt HTT 2023 (Columbus, Ohio, 4-5 marca 2023 r.), podczas którego zaprezentowano wyniki badań i grantów HTT, a także premierę naszego filmu dokumentalnego – „Good Day”. Otrzymane wyniki stały się podstawą drugiej fazy naszego programu, w której zespół HTT – we współpracy z ekspertami z całego świata – rozpoczął tworzenie programu nauczania i narzędzi niezbędnych do wdrożenia i nauczania IDS w szkołach.

Phase II: Jak?

Warsztat i narzędzia

Tworzenie Programu (2023)

Etap II opiera się na dwóch kluczowych filarach. Po pierwsze, debacie na temat koncepcji Interdyscyplinarnego Przedmiotu (IDS) opracowanego przez Holistic Think Tank. Równie ważne jest stworzenie społeczności nauczycieli i instytucji podzielających tę samą humanistyczną wizję edukacji. Wierzymy, że ścisła współpraca ze środowiskami doświadczonych nauczycieli-praktyków i metodyków pozwoli nam opracować zbiór fundamentalnych, zakorzenionych w nauce zasad i narzędzi ułatwiających nauczanie IDS w szkołach.

W drugim etapie programu, we współpracy z naszymi partnerami z instytucji naukowych i fundacji z całego świata, przygotowaliśmy zestaw narzędzi przydatnych w procesie wdrażania Interdyscyplinarnego Przedmiotu (IDS) w szkołach podstawowych. Oprócz scenariuszy lekcji i narzędzi do pomiaru postępów uczniów, w kolejnym kroku będzie on zawierał również kompleksowy podręcznik IDS, który zapewni wsparcie dydaktyczne dla wszystkich nauczycieli gotowych wcielić w życie naszą wizję lepszej szkoły i edukacji dla wszystkich dzieci na świecie.

Phase III: Kiedy?

Implementacja i zmiana

Zmiana szkół (2024...)

Trzecim etapem programu jest wdrożenie Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego, opartego na programie nauczania opracowanym przez Holistic Think Tank.

Opierając się na społeczności nauczycieli i instytucji zaangażowanych w globalną zmianę edukacji – wdrożymy nowe narzędzia i metody prowadzenia lekcji. W wyniku zastosowania metodologii IDS uczniowie będą mogli zdobywać specjalistyczną wiedzę przedmiotową w toku rozwijania umiejętności miękkich.

Możemy to zrobić tylko razem!