Rada Naukowa


Członkowie honorowi (w porządku alfabetycznym)

Dr Mariola Bogucka

Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki na Uniwersytecie Gdańskim. Doktor nauk społecznych, nauczycielka akademicka. Uczy angielskiego studentów, ale też zajmuje się szkoleniem nauczycieli. Autorka i współautorka licznych publikacji dla studentów i nauczycieli angielskiego: podręczników, poradników i zeszytów ćwiczeń.

Prof. Dominika Dudek

Psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”, organizatorka spotkań z ludźmi sztuki, sportu i nauki w ramach cyklu „Rozmowy o człowieku”. Autorka wielu książek naukowych i popularnonaukowych, w tym „Psychiatrii na obcasach” (wspólnie z Joanną Rymaszewską), „Nie tylko mózg. Opowieść psychiatry o ludzkim umyśle” (wspólnie z Marią Mazurek) oraz „Sztuka radzenia sobie z życiem. O fobiach, nadziejach i całym chaosie” (wspólnie z Bogdanem de Barbaro i Piotrem Żakiem).

Jarosław Kordziński

Trener, coach, mediator i działacz edukacyjny. Na co dzień związany z Centrum Komunikacji i Mediacji „Akademia Dialogu”. Przez lata partner kluczowych podmiotów wspierających rozwój edukacji: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Autor kilkunastu książek z zakresu edukacji i psychologii pozytywnej.

Prof. Jacek Pyżalski

Pedagog, wykładowca, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Pomysłodawca i kierownik ponad 60 projektów badawczych, w tym międzynarodowych. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Autor licznych programów kształcenia nauczycieli i studentów. Pomysłodawca i redaktor pierwszego w Polsce podręcznika do kształcenia na odległość w sytuacjach kryzysowych „Edukacja w czasach pandemii COVID-19”.

Prof. Jolanta Sujecka-Zając

Profesor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz kieruje studiami podyplomowymi w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zajmuje się badaniami związanymi z glottodydaktyką w jej interdyscyplinarnym kontekście, w tym ze współczesnymi koncepcjami edukacji językowej. Jest autorką licznych artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach z zakresu nauczania i uczenia się języków obcych oraz autorką podręczników i materiałów dydaktycznych do nauczania języka francuskiego jako języka obcego.

Prof. Ryszard Tadeusiewicz

Informatyk i robotyk, trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, publicysta i popularyzator nauki. Badacz sztucznej inteligencji i robotów, ale także wnikliwy obserwator człowieka. Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek edukacyjnych dla dzieci.