Granty

W latach 2021 i 2022 Holistic Think Tank przeznaczył fundusze w wysokości 300 000 USD na cel przekształcenia obecnych metod i praktyk edukacyjnych poprzez opracowanie konceptu Interdyscyplinarnego przedmiotu (IDS), który będzie nauczany w szkołach na całym świecie.

Konkurs wygrały trzy zespoły, które otrzymały dotacje na opracowanie programu nauczania IDS: Uniwersytet w Sheffield (Wielka Brytania), Human Restoration Project (USA) i The Fab Foundation (USA).

W marcu 2023 r. uruchomiono drugą fazę programu grantowego. W jego ramach University of Sheffield i Human Restoration Project otrzymają po 75 000 USD na rozwój i promocję idei IDS na całym świecie (więcej tutaj)

Nowe podejście do edukacji 

Konkurs grantowy został ogłoszony na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez zespół badawczy HTT. Kluczowe kompetencje, które stanowiły punkt wyjścia dla zespołów grantowych, były również podstawą naszego badania terenowego zatytułowanego „Czego powinna uczyć szkoła – fenomenografia środowiska szkolnego”.

W oparciu o spostrzeżenia uzyskane w ramach projektu byliśmy w stanie wskazać obszary wiedzy, które powinny być podstawą nauczania w szkołach i wynikające z nich kluczowe dla uczniów kompetencje. Obszary te są wyszczególnione na liście „Czego Powinna Uczyć Szkoła” (CPUS). Lista ta obejmuje dziesięć obszarów, które postrzegamy jako odpowiedź na współczesne, rzeczywiste potrzeby uczniów. Są to: elastyczność, sprawczość, wspólnotowość, komunikacja, ciekawość, troska o naturę, troska o siebie, człowieczeństwo, cywilizacja i kultura, zaufanie. Nasze badanie określiło zakres podejmowanego wyzwania. Chcieliśmy, aby podjęły się go najlepsze organizacje. Dlatego ogłosiliśmy konkurs grantowy na program Interdyscyplinarnego Przedmiotu Szkolnego – takiego, który pomoże uczniom rozwijać, kształtować i wzmacniać te kluczowe umiejętności. Jesteśmy przekonani, że jego wyniki będą miały potencjał, by zmienić edukację na całym świecie.

Próba znalezienia „winowajcy”, którego moglibyśmy uznać odpowiedzialnym za zły stan edukacji, jest daremna. W wielu miejscach na świecie edukacja nadal służy przede wszystkim potrzebom rynku pracy. W ten sposób całkowicie pomija wszystko, co ma związek ze sztuką harmonijnego życia w społeczeństwie, w tym takie umiejętności jak skuteczna komunikacja i rozwiązywanie problemów. Oczywiste wyzwanie wykracza daleko poza zwykłe zmiany w programie nauczania. Nauczyciele potrzebują skutecznych narzędzi do efektywnego przekazywania tych (i wielu innych) kluczowych kompetencji swoim uczniom. W naszym zespole wierzymy, że atrakcyjnym i wykonalnym rozwiązaniem jest stworzenie nowego przedmiotu interdyscyplinarnego („IDS”). Opierając się na holistycznych zasadach integracji odrębnych metod nauczania „przedmiotów akademickich” i czerpiąc szeroko z całego świata, taki nowy Przedmiot Interdyscyplinarny powinien służyć jako praktyczny sposób wdrażania odpowiednich zasad i kształcenia uczniów w przedziale edukacyjnym K-12 (lub równoważnym) w radykalnie nowy, bardziej obiecujący sposób.

Diagnoza, która musi zapoczątkować zmianę
Nasze badania terenowe wykazały, że zbyt wiele instytucji edukacyjnych na całym świecie ma tendencję do niewłaściwego kształcenia dzieci i nastolatków poprzez stosowanie metod, umiejętności i wiedzy, które nie przystają do realiów XXI wieku. Takie przestarzałe, nieefektywne, a czasem wręcz przeciwskuteczne metody obejmują między innymi: uczenie się na pamięć, zmuszanie uczniów do zapamiętywania wielu pojedynczych faktów i rysowanie wyraźnych linii oddzielających poszczególne „przedmioty”. W rezultacie typowym absolwentom szkół podstawowych brakuje wielu kluczowych kompetencji. Choć społeczeństwo rozwija się dynamicznie, nasze szkoły zazwyczaj cierpią na poważny niedobór odpowiednich (dostosowanych do dzisiejszych potrzeb) programów nauczania. Jak zatem mogą pomóc uczniom w doskonaleniu ich umiejętności osobistych i akademickich? A jeśli tego nie zrobią, to co czeka ich uczniów poza porażką i niepewną przyszłością – zarówno osobistą, jak i zawodową?

Owoce działań
Program grantowy miał na celu sfinansowanie „wcielenia” kursu IDS w praktyczny program, w tym tworzenie materiałów, które będą miały zasadnicze znaczenie dla rozpowszechniania nowych metod pedagogicznych i wyników badań. Wezwanie dotyczyło konkretnych rozwiązań, a nie tylko „pomysłów”. Oczekiwaliśmy, że produktem będzie sylabus: kompleksowy opis interdyscyplinarnego kursu skierowanego do szkół podstawowych, który w możliwym zakresie będzie zgodny z naszymi holistycznymi, interdyscyplinarnymi zasadami nauczania i uczenia się.

read more


Szkoła Edukacji (The School of Education) działająca przy Uniwersytecie w Sheffiled (Wielka Brytania) jest znana na całym świecie ze swojej działalności badawczej i jakości nauczania. W 2014 roku została okrzyknięta najbardziej wpływową w Wielkiej Brytanii instytucją prowadzącą badania dotyczące edukacji. Jej badania, koncentrujące się m.in. na podejściach metodologicznych, są prowadzone w oparciu o wartości takie jak sprawiedliwość społeczna, inkluzywność i wspólnotowość.

School of Education prowadzi studia podyplomowe i licencjackie, a także szeroką gamę kursów i szkoleń w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, online i stacjonarnie, również poza granicami Wielkiej Brytanii. Studenci uczący się w Sheffield pochodzą z całego świata. Ośrodek jest tętniący życiem i inspirujące do nauczania opartego na najnowszych badaniach naukowych. 

Znajduje się na Wydziale Nauk Społecznych, który jest dużą i zróżnicowaną grupą dwunastu instytutów oferujących profesjonalną edukację wraz z bardziej tradycyjnymi dyscyplinami nauk społecznych. 

read more

Human Restoration Project (HRP) to amerykańska organizacja nonprofit, której celem jest dostarczanie narzędzi wspierających nowoczesne praktyki edukacyjne. Ma ambicję, aby przekształcić szkoły w taki sposób, aby stały się skoncentrowane na człowieku, stwarzające warunki do dobrego samopoczucia i dobrej nauki. HRP podkreśla to, o czym wielu zdaje się zapominać: zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są ludźmi. 

HRP w swojej działalności skupia się na czterech założeniach:

  • Uczenie się ma być zakorzenione w poszukiwaniu celu i sensu dla społeczności.
  • Podstawą sukcesu edukacyjnego powinna być sprawiedliwość społeczna.
  • W szkole nie może być miejsca na praktyki dehumanizujące.
  • Uczniowie mają szanować wrodzoną wartość wszystkich ludzi.

HRP chce doprowadzić do zmian systemowych poprzez oddolne zmiany organizowane przez nauczycieli. Pomimo dziesięcioleci reformy szkolnictwa w USA tylko 40% uczniów jest zaangażowanych w naukę w szkole średniej, a mniej niż połowa uczniów uważa, że ich nauka ma jakiekolwiek znaczenie. Priorytety w edukacji odeszły od oczywistego założenia, że wszyscy jesteśmy ludźmi i musimy traktować się jak ludzie. read more

Get to know the results of our grant winners!

Coming soon