Badania


Obudzić w dziecku artystę, czyli dlaczego sztuka jest tak ważna w szkolnej edukacji?

Rozwija kreatywność, budzi samoświadomość, pomaga regulować emocje. Wpływ obcowania ze sztuką i tworzenia sztuki jest dla rozwoju dzieci ważniejszy niż mogłoby się wydawać.

28 marca 2024

Wypaleni. Dlaczego nauczyciele przestają kochać swoją pracę?

O jakości szkoły decyduje jakość pracy nauczycieli: troska o uczniów, partnerskie podejście do ich edukacji, otwartość na nowoczesne metody dydaktyczne, potrzeba przekazywania dzieciom nie tylko wiedzy programowej, ale również wartości potrzebnych do życia wśród innych ludzi. Tymczasem nauczyciele są tak wypaloną grupą zawodową, że wielu z nich nie ma na to ani motywacji, ani siły.

29 lutego 2024

Szkoła to nie mury

Nauczyciele, którzy wzięli udział w projekcie badawczym HTT w Brazylii, marzą o edukacji skoncentrowanej na uczniach i opartej na rzeczywistości, która inspiruje uczniów do osiągania wyższych celów.

06 stycznia 2024

Przebudzenie Filipin. Ludzkość zaczyna rozumieć, że przyszłość zależy od edukacji

Obecnie różne kraje na całym świecie - podążając za globalnym trendem edukacyjnym, który kładzie nacisk na kompetencje XXI wieku - podjęły się reformy swoich programów nauczania. Zmiany te są wynikiem odejścia od myślenia, że „twarda wiedza” (taka jak umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych lub znajomość chemii) sama w sobie wystarcza, aby uczeń mógł funkcjonować w społeczeństwie w sposób satysfakcjonujący i pełen szacunku dla innych. Zgodnie z obecną reformą na Filipinach, uczniowie muszą nabyć szersze umiejętności społeczno-emocjonalne, takie jak „cztery K”: Krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja i kreatywność.

29 listopada 2023

PODSUMOWANIE BADANIA HTT: Różne kraje, to samo marzenie o holistycznej edukacji

Wnioski z naszych badań są niepokojące - okazuje się, że w prawie żadnym z badanych przez nas krajów uczniowie i nauczyciele nie są w pełni zadowoleni z modelu szkolnictwa i programów nauczania. Z drugiej strony, z badań HTT płynie budująca myśl, że uczniowie i nauczyciele na całym świecie marzą o tym samym: szkołach, które uczą wartości humanistycznych i kompetencji społecznych. Właśnie o taką szkołę walczy Holistic Think Tank.

18 listopada 2023

Dzieci są ciekawe świata, ale nauczyciele napotykają na przeciwieństwa

Większość nauczycieli marzy o edukacji, która rozwinie talenty uczniów, pokaże im jak rozwiązywać problemy, sprawnie się komunikować, analizować źródła i współpracować. Jednak ze względu na wymagania systemowe i przestarzałe programy nauczania rzadko są w stanie uczyć w taki sposób.

07 listopada 2023

Republika Południowej Afryki. Szkoły nie biorą się z próżni i do próżni nie trafiają

Szkoły nie istnieją w próżni. Każda z nich jest kluczową częścią lokalnej społeczności. Relacje między różnymi członkami społeczności wpływają na sposób, w jaki dzieci wypełniają lukę między światem szkoły a domem i społecznością.

27 września 2023

Edukacja nierównych szans. Afrykańskie dziewczęta wciąż nie mają nie mają takiego dostępu do szkół, jak ich bracia – alarmują organizacje międzynarodowe, a badanie HTT to potwierdza

Edukacja w krajach Afryki Subsaharyjskiej wciąż jest przywilejem. Zwłaszcza dla dziewcząt.

09 sierpnia 2023

Cena sukcesu. Koreańska „gorączka edukacyjna” – inspiracja czy ostrzeżenie?

Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku gospodarka Korei Południowej nie różniła się zbytnio od gospodarki krajów Afryki Subsaharyjskiej (jeśli liczyć wielkość PKB na mieszkańca). Dziś jest jedną z najlepiej prosperujących gospodarek na świecie. Przede wszystkim dzięki zbiorowemu pędowi do edukacji i niezwykłej pracowitości narodu. Koreańczycy płacą za to jednak wysoką cenę.

29 grudnia 2022

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czasem więcej nie znaczy lepiej

Dominacja prywatnej edukacji, nadopiekuńczy rodzice pomagający dzieciom w odrabianiu lekcji i liczni korepetytorzy - takie podejście do edukacji nie zawsze wychodzi nowemu pokoleniu na dobre, co pokazuje przykład Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

07 listopada 2022

Brazylijska wizja edukacji: umiejętności społeczno-emocjonalne na pierwszym planie

Podstawą brazylijskiego programu nauczania jest dziesięć ogólnych kompetencji, które przyczyniają się do holistycznego kształtowania i nauczania dzieci. Nowe podejście do edukacji ma na celu nie tylko zapewnienie wszystkim uczniom rozwoju podstawowych umiejętności poznawczych, ale także promuje nabywanie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania złożonych codziennych problemów. Dlatego jego niezwykłą cechą jest promowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

17 października 2022